Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Protingo namo demosntracija ›› Saulė ir vėjo energija ››

Daugiasluoksnių srovinių sumanių tinklų tarpusavio įtakos techninė galimybių studija

#Projekto pavadinimas

„Daugiasluoksnių srovinių sumanių tinklų tarpusavio įtakos techninė galimybių studija“
Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-317

#Finansavimas

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ uždavinio „Padidinti MTTP veiklos efektyvumą privačiame sektoriuje“ priemonės Idėja LT kvietimą Nr. 1 iš Europos regioninės plėtros fondo.

#Projekto aprašymas

UAB „Edgama“ – vidutiniškai aukštų technologijų įmonė, teikianti elektros įrangos gamybos ir ir elektros sistemų įrengimo paslaugas. Siekdama patobulinti teikiamas paslaugas bei išplėsti siūlomų paslaugų spektrą taip padidinant įmonės konkurencingumą, UAB „Edgama“ planuoja parengti techninę galimybių studiją, kurioje bus ruošiamasi atlikti mokslinius tyrimus, siekiant įvertinti daugiasluoksnių srovinių sumanių tinklų tarpusavio įtaką. Tokie tinklai padeda suvaldyti elektroninę įrangą, išvengti gedimų, atsirandančių dėl tinklo trukdžių bei sumažinti elektros energijos sąnaudas. Techninėje galimybių studijoje bus vertinamas mokslinių tyrimų objektas, numatomi mokslinių tyrimų metodai ir kryptis, nustatomi reikalavimai tyrimų rezultatams, sudaromas išsamus mokslinių tyrimų finansinis ir veiklų planas. ES parama leis šį projektą įgyvendinti optimalia apimtimi bei pareingti kokybišką TGS ir taip užtikrinti mokslinių tyrimų įgyvendinimą įmonėje, bendradarbiaujant su mokslo institucijomis. Techninė galimybių studija yra labai ankstyvas paslaugų kūrimo etapas, tačiau net šis projektas sukurs pakankamai didelę pridėtinę vertę: 1) Prisidės prie vidutiniškai aukštų technologijų vystymo Lietuvoje ir žinioms imlios ekonomikos plėtros; 2) Skatins privataus verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą vykdant MTTP veiklas; 3) Skatins verslo ir mokslo bendradarbiavimą Integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose); 4) Skatins investicijas privačiose įmonėse į MTTP veiklas; 5) Skatins aukštos pridėtinės vertės paslaugų sukūrimą ir eksportą; 6)Sukurs naujas tyrėjų darbo vietas (tiek laikinas projekte, tiek nuolatines vykdant projekto tęstinumą). Aukščiau aprašyta projektu sukuriama pridėtinė vertė labai svarbi tiek pareiškėjo MTTP potencialo bei verslo plėtrai, tiek Lietuvai, siekiant įgyvendinti užsibrėžtas plėtros strategijas.